Skilsmisser og penge

Vi mennesker er besynderlige. Den ene dag forelsker vi os og vi bliver gift. Den næste opdager vi så, at ægteskabet slet ikke kan holde. Der kan være flere grunde til at et ægteskab går i stykker. En af dem, er vold. Ja, utroligt, ikke? Her er der et par, som var forelsket. Og nu slås de. Den ene part bliver slået sønder og sammen. Det er forbudt at slå andre mennesker – også den person, du er gift med. I mange tilfælde bliver volden i hjemmet skjult for omverdenen – der hersker stadigvæk mange tabuer. Men, i nogle tilfælde kan den ikke skjules – og ofte vil den part, som har været udsat for volden søge om skilsmisse.

Erstatning til ofre

Det kan være, at den voldsramte får hjælp fra det offentlige til at finde en midlertidig bolig: Et hjem, der huser voldsramte, kan hjælpe i de første faser, hvor et nyt liv skal startes: Der skal findes job, bolig, psykolog- og advokatbistand. Det er nemlig sådan, at den voldsramte har ret til offererstatning. Dette involverer at volden bliver politianmeldt, så en straffesag kan startes op. Det er psykisk meget krævende. Støtte fra erstatningsadvokater er derfor nødvendigt. Og ja, den voldsramte kan få udgifterne til erstatningsadvokaterne dækket. Men det er ikke kun en erstatningsadvokat, der har speciale i volds- og straffesager, som skal ind og hjælpe den voldsramte.

Skilsmisseadvokaten

Ønsket om skilsmisse er blevet fremsat. Men der er ikke villighed fra den voldsudøvende side til at lade sig skille. Her er det vigtigt at en skilsmisseadvokat bliver informeret om sagen og kan overtage den derfra. Skilsmisseadvokaten og erstatningsadvokaten vil nok ikke være den samme person. Det er også to helt forskellige områder indenfor juraen, som de hver især ved noget om: Erstatningsadvokaten ved meget mere om strafferetssager, imens skilsmisseadvokaten ved alt om familieret og dermed om, hvordan skilsmisser kan gennemføres – retsligt. De to advokater skal derfor samarbejde. Det vil de naturligvis gøre. Der er jo et fælles punkt i de to sager: Den voldsramte. De er blevet ansat for at hjælpe et menneske, der er blevet misbrugt og som forsøger at starte et nyt liv for sig selv.

Bodeling ved en skilsmisse

Det er mest sandsynligt, at de to sager vil løbe parallelt til hinanden. Den ene, som handler om offererstatning til den voldsramte, vil måske kunne afsluttes rimeligt hurtigt. Den anden kan tage noget længere tid. Det er jo sandsynligt, at partneren, der ikke vil skilles, har fået ansat sin egen skilsmisseadvokat. Det vil dog ikke få betydning for sagens udfald. Skilsmissen vil ske, men herefter vil der være mange andre elementer, som de to skilsmisseadvokater skal nå til enighed om: Det kan være sådan noget som bodeling. Bodeling ved skilsmisse er ikke nemt: Hvem ejer boligen. Skal den sælges? Hvem ejer møblerne, de dyre malerier eller andre genstande i huset? Og – værst: Er der børn involveret, så vil spørgsmålet om forældremyndighed naturligvis få førsteprioritet i hele den proces, som en skilsmisse er. Begge parter vil søge om fuld forældremyndighed. Det er der ikke tvivl om. I den sag, vil det være barnets trivsel, der skal tages hensyn til.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *