Arbejde som lærervikar er alsidigt og spændende

At være lærervikar giver dig mulighed for at prøve kræfter af med lærerfaget. Måske er du allerede uddannet lærer eller måske påtænker du en læreruddannelse. Som lærervikar får du muligheden for både kortere forløb eller længerevarende vikariater. Du vil dertil i samråd med pædagoger stå for at skulle planlægge årets pensum, herunder have fokus på didaktiske overvejelser, som også er en stor del af lærerfaget.

Alsidigt arbejde

Dertil vil planlægning af elevers indlæring også have fokus på sansning, krop og bevægelse, idet undervisningen også sker via forskellige udendørs aktiviteter. Som understøttes af ny tids forskning.

Dertil vil du også trænes i at have blik for den enkelte elev herunder individuelle behov, der evt. skal imødegås i læringssammenhænge / -kredse.

Deltagelse i forældremøder samt individuel elevkontakt er også en del af jobbet, således at elevernes trivsel samt læringsmål tjener den enkeltes indlæringsniveau.

Faglig sparring

I samråd med andre lærere / pædagoger sker faglig sparring, for at opnå en spændende og alsidig læring for eleverne indenfor de givne rammer. Dertil vil opnås viden om de forskellige liniefag, som er obligatorisk på lærerseminariet.

Som lærervikar skal man kunne lide at lære fra sig, og kunne mestre undervisning på flere niveauer. Men alt i alt et spændende, alsidigt og udviklende job.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *